minerva homepage


 
  About Minerva  
  Structure  
   
  NPP  
  Good practices  
  Competence centres  
  Digitisation guidelines  
  European and national rules on Web Applications  
  Enlargement  
  Events  
  References  
  Publications  

home  |  search  |  map  |  contact us  

Path: Home | Structure | Working Groups | WP5 | Documents | Načela kakovosti kulturnih spletnih strani


 

Identification of user needs, content and quality framework for common access points Working group

Načela kakovosti kulturnih spletnih strani

wp5 logo

Kakovostna kulturna spletna stran poudarja evropsko kulturno raznolikost in zagotavlja dostop do kulturnih vsebin vsakomur.

Kakovostna spletna stran mora:

  • biti pregledna, tako da jasno opredeli svojo identiteto in namen, pa tudi organizacijo, ki je odgovorna za njeno upravljanje,

  • izbirati, digitalizirati, avtorizirati, predstavljati in uveljavljati vsebine, z namenom da bo spletna stran učinkovita za uporabnike,

  • uvesti kvalitetna navodila za izvajanje storitev, ki naj zagotovijo vzdrževanje in obnavljanje spletne strani na primernem nivoju,

  • biti dostopna vsem uporabnikom, vključujoč navigacijo, vsebine in interaktivne elemente, ne glede na tehnologijo, ki jo le-ti uporabljajo in ne glede na njihove fizične omejitve,

  • biti osredotočena na uporabnika, tako da upošteva njegove potrebe, zagotavlja ustreznost vsebin in enostavno uporabo ter se prilagaja rezultatom vrednotenj in povratnim informacijam,

  • biti ustrezna in omogočati uporabniku, da preiskuje spletno stran in prejme primeren odgovor. Če je mogoče, naj vzpodbuja vprašanja, izmenjavo informacij in razpravo z uporabniki in med njimi,

  • zavedati se mora pomena večjezičnosti in zagotoviti vsaj minimalno raven dostopa v več kot enem jeziku,

  • posvečati pozornost prenosljivosti v okviru kulturnih mrež in omogočati uporabniku, da kar najlažje najde vsebino in storitve, ki jih potrebuje,

  • biti upravljana tako, da spoštuje zakonodajo in zasebnost uporabnika ter jasno opredeli pogoje, pod katerimi se spletna stran in njena vsebina lahko uporabljata,

  • sprejeti strategije in standarde, ki zagotavljajo, da se bosta spletna stran in njena vsebina dolgoročno ohranili.

Preglednost - učinkovitost - vzdrževanje - dostopnost - osredotočenost na uporabnika - ustreznost - večjezičnost - prenosljivost - upravljanje - ohranjanje

 

© 2003 Minerva Project

Draft presented in the occasion of the European Minerva Conference, Parma, Italy, 20-21 November 2003, produced by the Minerva Quality Working Group
WP5 - Identification of user needs, content and quality framework for common access points

 
 
  POSTER  
 
OTHER COUNTRIES VERSIONS
 
  ARABIC [.jpg]  
  DEUTSCH  
  EESTLANE  
  ENGLISH  
  ESPAÑOL  
  FRANÇAIS  
  ελληνικά  
  ITALIANO  
  MAGYAR  
  NEDERLANDS  
  POLSKI  
  RUSSIAN  
  SLOVENSKY  Copyright Minerva Project 2004-05, last revision 2006-03-30, edited by Minerva Editorial Board.
URL: www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/userneeds/docoments/cwqp-si.htm