minerva homepage


 
  About Minerva  
  Structure  
   
  NPP  
  Good practices  
  Competence centres  
  Digitisation guidelines  
  European and national rules on Web Applications  
  Enlargement  
  Events  
  References  
  Publications  

home  |  search  |  map  |  contact us  

Path: Home | Structure | Working Groups | WP5 | Documents | Hea Kultuuriveebi Kvaliteediõhimõtted


 

Identification of user needs, content and quality framework for common access points Working group

Hea kultuuriveebi kvaliteedipõhimõtted

wp5 logo

Hea kultuuriveeb rikastab Euroopa kultuurilist mitmekesisust vaba ligipääsuga digitaalsele kultuuriinfole.

Hea veebileht on:

  • Hea veebileht on läbipaistev. Selgelt on sõnastatud lehe olemus ja eesmärk, samuti lehte haldav organisatsioon.

  • Hea veebileht on efektiivne. Sellel esitatud teave on ơige ja kasutajatele vajalik.

  • Hea veebileht järgib haldamispõhimõtteid, et tagada lehe korrastatus ja uuendamine.

  • Hea veebileht on kättesaadav kõigile, ka puuetega inimestele; selle lehitsemine, sisu ja interaktiivsed elemendid peavad toimima sõltumata kasutaja võrgulehitsejast.

  • Hea veebileht on kasutajakeskne, arvestab kasutajate vajadusi, kindlustab asjakohase ja lihtsa tagasiside.

  • Hea veebileht on reageerimisvõimeline. Kasutajatel peab olema võimalus kontakteeruda lehe haldajatega ja saada vastuseid oma küsimustele. Hea veebileht pakub võimaluse ja julgustab kasutajaid küsimusi esitama ja teavet jagama ka omavahel.

  • Hea veebileht on mitmekeelne, võimaldades juurdepääsu vähemalt põhiinfole rohkem kui ühes keeles.

  • Hea veebileht on lõimitud teiste kultuurivõrgustikega, et kasutajad saaksid kergesti leida huvipakkuvat teavet või teenuseid.

  • Hea veebileht arvestab intellektuaalse omandi ja isikuandmete kaitse normidega. Selgelt on sõnastatud reeglid, kuidas lehte ja selle sisu võib kasutada.

  • Hea veebileht rakendab strateegiaid ja standardeid, et kindlustada lehe ja selle sisu pikaajaline säilitamine.

läbipaistev- efektiivne- korrastatud- kättesaadav- kasutajakeskne- reageerimisvõimeline - mitmekeelne- lõimitav- reguleeritud- säilitatav

 

© 2003 Minerva Project

Draft presented in the occasion of the European Minerva Conference, Parma, Italy, 20-21 November 2003, produced by the Minerva Quality Working Group
WP5 - Identification of user needs, content and quality framework for common access points

 
 
  POSTER  
 
OTHER COUNTRIES VERSIONS
 
  ARABIC [.jpg]  
  DEUTSCH  
  ENGLISH  
  ESPAÑOL  
  FRANÇAIS  
  ελληνικά  
  ITALIANO  
  MAGYAR  
  NEDERLANDS  
  POLSKI  
  RUSSIAN  
  SLOVENSKY  
  SLOVENSKO  Copyright Minerva Project 2004-05, last revision 2006-03-30, edited by Minerva Editorial Board.
URL: www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/userneeds/docoments/cwqp-ee.htm