vai al contenuto
 

Directory of European and national rules on Web Applications (updated version, 21 May 2008)
edited by the Research Staff of the Italian Senate LibraryESTONIA [1]


Legislation

Vabariigi Valitsuse 28.02.2008. a määrus nr 58
Riigi infosüsteemi haldussüsteem
(Government of the Republic Regulation No. 58/2008 on information systems)
RTI 05.03.2008, 12, 84
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12933746

Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määrus nr 252
Infosüsteemide turvameetmete süsteem
(Government of the Republic Regulation No. 252/2007
System of security measures for information systems)
RTI 28.12.2007, 71, 440
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12901110

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.12.2007. a määrus nr 97
Infoühiskonna edendamise toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord
(Ministry of Economic Affairs and Communications Regulation No. 97/2007 on Information Society)
RTL 27.12.2007, 100, 1665
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12900183

Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 07.11.2005. a otsusega nr 913
E-raha asutuste seadus
(Electronic Money Institutions Act)
Vastu võetud 19.10.2005. a seadusega (RT I 2005, 61, 473), jõustunud 01.01.2006
(passed on 19.10.2005, entered into force on 01.01.2006)
Muudetud järgmise seadusega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
(Amended by: )
21.11.2007 (RT I 2007, 65, 405) 15.12.2007
RT I 2005, 61, 473
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12894047
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=
text&dok=XX00001&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=e%2Draha
[English version]

Infoühiskonna teenuse seadus
(Information Society Services Act)
Vastu võetud 14.04.2004. a seadusega, jõustunud 01.05.2004
(passed on 14.04.04, entered into force on 01.05.2004)
RT I 2004, 29, 191
Muudetud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
(Amended by: )
28.06.2004 (RT I 2004, 54, 387) 1.07.2004
19.10.2005 (RT I 2005, 61, 473) 1.01.2006
19.04.2006 (RT I 2006, 21, 160) 25.05.2006
14.06.2006 (RT I 2006, 31, 234) 16.07.2006
22.11.2007 (RT I 2007, 66, 408) 1.01.2008
[On the requirements for Information Society service providers]
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12894694
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=
text&dok=X80043&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=info
[English version]

Vabariigi Valitsuse 15.01.2004. a määrus nr 11
Tehnilist normi või infoühiskonna teenusele kehtestatavaid nõudeid sisaldava õigusakti ja välislepingu eelnõust teavitamise kord ning teavitava asutuse määramine
(Government of the Republic Regulation No. 11/2004
Author: Ministry of Economic Affairs and Communications
Procedure for Notification of Draft Legislation and International Agreements Containing Technical Regulations or Rules on Information Society Services and the Appointing of the Authority which Provides the Information)
RT I 2004, 4, 22
http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022

Sotsiaalhoolekande seadus - (terviktekst juubi 2007)
(Social Welfare Act - consolidated text June 2007)
RT I 1995, 21, 323; terviktekst RT I 2001, 98, 617
http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus - terviktekst juuli 2002
(Social Benefits for Disabled Persons Act - consolidated text July 2002)
RT I 1999, 16, 273; terviktekst RT I 2002, 39, 245
http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022

Avaliku teabe seadus
(Public Information Act)
Vastu võetud 15.11.2000. a seadusega, jõustunud 01.01.2001
(passed on 15.11.2000, entered into force on 01.01.2001)
RT I 2000, 92, 597
[Act granting the access of the citizens to information, also through Internet. § 31 obligates to maintain web sites]
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12900546
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/document.asp?
ptyyp=RT&q2=info&order=TA&tyyp=X&query=&display=1&nupp=Otsi%21

http://www.legaltext.ee/text/en/X40095K2.htm [English version]

Eesti infopoliitika põhialuste heakskiitmine
Riigikogu 13.05.1998 otsus
RTI 28.05.1998, 47, 700
[Parliamentary resolution on information policies]
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=75308

Law 12/3/1997
Databases act and use and access to state-controlled databanks
[English translation in Estonian legislation in translation n. 10/1998 (amended)]
http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022

Law 12/6/1996
Protection of personal data and protection and insuring of rights of citizen to information
[English translation in Estonian legislation in translation n. 8/1997]
http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022

Development plans and strategies

Riigi infosüsteemid - infopoliitika, õigusaktid, publikatsioonid jne.
(State Information System - information policy, projects, legislation, publications …)
http://www.riso.ee/et/infopoliitika/tegevuskava
http://www.riso.ee/en/information-policy/policy-document [English version]

Eesti infoühiskonna arengukava 2013
(Estonian Information Society Strategy 2013)
Valitsuse korraldus, nr 667
30.11.2006
[Sectoral development plan, setting out the general framework, objectives and respective action fields for the broad employment of ICT in the development of knowledge-based economy and society in Estonia in 2007-2013]
http://www.mkm.ee/failid/AK21nov.rtf
http://www.riso.ee/en/node/84
http://www.riso.ee/en/files/IYA_ENGLISH_v1.rtf [English version]

Related document:
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)
Eesti infoühiskonna arengukava 2013 rakendusplaan aastateks 2007-2008
22.11.2007
Valitsuse korraldus, nr 513
http://www.valitsus.ee/failid/infoyhisk_rak_plaan_uus.pdf

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)
Estonian IT Policy: Towards a More Service-Centred and Citizen-Friendly State.
Principles of the Estonian Information Policy 2004–2006
[2003]
http://www.riso.ee/en/files/Principles%20of%20the%20
Estonian%20Information%20Policy%202004–2006_0.pdf

e-Citizen Project
[For cooperation between citizens and P.A. through the Internet]
http://www.mkm.ee/index.php?id=8399

X-Road Project
[For the modernisation of databases, with the purpose to assure the access to informations for citizens and institutions]
http://www.mkm.ee/index.php?id=8398

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)
Towards a human-centered society. Special care development programme: People with disabilities.
[Development strategy for the welfare sector, organising the provision of welfare services and the work of welfare institutions, and preparing welfare-related legislation]
http://www.sm.ee/engtxt/pages/

Sources

Riigi Teataja, 1990- .
http://www.riigiteataja.ee
Elektroonilise Riigi Teataja andmebaas
https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp

Web Sources

Estonian official Website
[with informations about the Country and links to the main institutions]
http://www.riik.ee/en/

eRiik
[eState – portal of the public institutions]
http://www.riik.ee/

Riigiportaal
[The State Portal eesti.ee provides safe Internet environment for communication with the state – offering reliable information and e-solutions for citizens, entrepreneurs and officials]
http://www.eesti.ee/eng/

Eesti Vabariigi President (President of the Republic)
http://www.president.ee/en/

Riigikogu (The Parliament of Estonia)
http://www.riigikogu.ee/
http://www.riigikogu.ee/?lang=en [English version]

Eesti Vabariigi Valitsus (Government)
http://www.valitsus.ee/?lang=en

Estonian legislation in translation
[ed. by the Estonian Legal Language Centre]
http://www.legaltext.ee/indexen.htm

Õigusaktide Andmebaas (Database of Estonian Law)
http://seadus.ibs.ee/

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)
http://www.sm.ee/

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)
http://www.mkm.ee/index.php [English version]

RISO – Riigi Infosüsteemid osakond (State Information System)
http://www.riso.ee/en/ [English version]

Eesti Rahvusraamatukogu (National Library of Estonia)
http://www.nlib.ee/


[1] Many thanks to Siiri Sillajõe, ECPRD Correspondent - Chancellery of the Riigikogu Department of Economic and Social Information

[top]

 

About

Structure

Interoperability

Quality, accessibility, usability

Best Practices