vai al contenuto
 

Directory of European and national rules on Web Applications (updated version, 21 May 2008)
edited by the Research Staff of the Italian Senate Library


DENMARK [1]


Guidelines, Reports and Projects

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling (Ministry of Science, Technology and Innovation)
E-business, innovation og produktivitet - Casestudie af 700 danske virksomheder
24.10.2005
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer
/2005/e-business-innovation-og-produktivitet---casestudie-af-700-d/ebusiness24102005.pdf

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling (Ministry of Science, Technology and Innovation)
Digital kommunikation mellem det offentlige og borgerne
14.06.2005
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer/
2005/digital-kommunikation-mellem-det-offentlige-og-borgerne/index.htm

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling (Ministry of Science, Technology and Innovation)
Digital selvbetjening i staten
07.06.2005
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer/2005/digital-selvbetjening-i-staten

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling (Ministry of Science, Technology and Innovation)
Kvalitativ analyse af borgernes holdninger til, erfaringer med og efterspørgsel efter offentlig digital kommunikation
Full size Rapport
December 2004
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer/
2005/digital-kommunikation-mellem-det-offentlige-og-borgerne/kvalitativ_rapp.pdf

Det Centrale Handicapråd (Danish Disability Council)
Danish disability policy. Equal opportunities through dialogue
ISBN: 87-90985-14-1
April 2002
http://www.clh.dk/pjecer/danskhandicappolitik/disabilitypolicy.pdf

Hjemmesider tilgængelighed. Statens retningslinger for offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed
Statens Information, 2000
Version 1.1-10.12.2000
[Websites accessibility Guidelines]

Forskingsministeriet (Ministry of Research and Information Technology)
Realigning to the network society
Report to the Folketing
Version 1.0-17.01.2000
[Report presented to Danish Parliament in December 1999. It includes special initiatives to increase the quality standard in homepages of public authorities Websites through a continuous monitoring of quality and accessibility for people with disabilities. This initiative, “Bedst på Nettet” (Best on the Net), is in progress]
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/ministeren/taler/bedst-paa-nettet1

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Ministry of Science, Technology and Innovation)
Det Digitale Danmark-omstilling til netværkssamfundet-Hovedrapport
29.11.1999
ISBN: 87-90850-83-1
ISBN (Internet): 87-90850-87-4
[Report presented by Danish Government on Denmark’s readjustment to a network society; it underlines the importance of the development of an accessible Web design, with particular references to disabled people]
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer
/2000/omstilling-til-netvaerkssamfundet/html/netv.pdf
[pdf]

Hjemmesiders tilgængelighed. Statens retningslinier for hjememsider og net-steder til brugere med funktionsnedsættelser
Statens Information, 1999
Version 1.0.-01.10.1999
ISBN: 87-601-8470-1
[Websites accessibility Guidelines]
 
Center for Ligebehandling af Handicappede
Offentlige hjemmesiders tilgængelighed. En undersøgelse af 144 offentlige hjemmesiders tilgængelighed for handicappede
Version 1-07.12.1998
ISBN: 87-90346-18-1
http://www.clh.dk/rapport/hjemmesider/

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling (Ministry of Science, Technology and Innovation)
Information Society 2000
Report
1996
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer/
1996/dybkjaer-rapporten-info-samfundet-aar-2000/html/

[Chapter 2 – A Danish Strategy for the Information Society
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer/
1996/dybkjaer-rapporten-info-samfundet-aar-2000/html/chap02.html

Chapter 3 – The electronic Service Network of the Public Sector
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer/
1996/dybkjaer-rapporten-info-samfundet-aar-2000/html/chap03.html
]

Danmarks Blindebibliotek (The Danish National Library for the Blind)
Retningslinier for tilgængelige hjemmesider
[Web content accessibility Guidelines]
http://www.dbb.dk/Tilgaengelig/retningslinier.asp#Retningslinie1

Sources

Lovtidende for Kongeriget Danmark, 1871-

Ministerialtidende for Kongeriget Danmark, 1798- . København: J.H. Schultz,1798-
Lovtidenden, [c.n.v.].

Web sources

The Danish Ministry of Foreign Affairs - Denmark's official Web site
http://www.denmark.dk [English version]

Folketinget (Parliament)
http://www.ft.dk/?/samling/20021/MENU/00000005.htm [English version]

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling (Ministry of Science, Technology and Innovation)
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside  

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling – Project Det digitale Denmark
http://www.detdigitaledanmark.dk/

IT-og Telestyrelsen (Danish National IT and Telecom Agency)
http://www.itst.dk
http://en.itst.dk/ [English version]

In particular:
KIA (Center of Excellence IT for All)
http://en.itst.dk/communication-and-accessibility/accessibility

Det Centrale Handicapråd (Danish Disability Council)
http://www.dch.dk/english/index.htm [English version]

In particular:
Center for Ligebehandling af Handicappede (The Equal Opportunities Centre for Disabled Persons)
[Established by parliamentary resolution B 43 of 1993 under the Danish Disability Council]
http://www.clh.dk/

Danmarks Blindebibliotek (The Danish National Library for the Blind)
http://www.dbb.dk/


[1]Many thanks to Christina Elisabeth Ringvard - ECPRD deputy correspondent - Head of Section - Library, Archives and Information - Folketinget, Denmark.

[top]

 

About

Structure

Interoperability

Quality, accessibility, usability

Best Practices